target="_blank">
 
ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555
   
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 อบรมโครงการกิจกรรมการนวดคลายเส้น หลักสูตร 50 ชั่วโมง ณ ศูนย์นวดแผนไทยบ้านพระธาตุจอมปิงตำบลนาแก้ว
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
   
วันที่ 5 ส.ค. 55 อบรมโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จำนวน 35 คนณ วัดจอมปิง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
   
กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักฤศึกษา กศน ตำบลนาแก้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวินัย แป้นน้อย ผอโรงเรียนบ้านทาน สำนักงานการศึกษาเขต 1 ลำปาง วันที่ 29 มิถุนายน 2555จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 27 คน   
วันที่ 25 มกราคม 2555 ได้จัดกิจกรรมการปลูกผัก ให้กับนักศึกษา กศน. ตำบลนาแก้ว ณ กศน ตำบลนาแก้วจำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน   
การมอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) นักศึกษา กศน. ตำบลนาแก้ว   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง