target="_blank">
 
 
 
  ครู กศน ตำบลนาแก้วขอเชิญ นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้ว ทุกคนร่วมงานกิจกรรรมการออกงาน ฤดูหนาวประจำปีอำเภอเกาะคา โดย กศน อำเภอเกาะคา ได้มีกิจกรรม 1-5 ธันวาคม 2555

  วันที่  26/11/2555
 
 


รายละเอียด
ครู กศน ตำบลนาแก้วขอเชิญ นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้ว ทุกคนร่วมงานกิจกรรรมการออกงาน ฤดูหนาวประจำปีอำเภอเกาะคา โดย กศน อำเภอเกาะคา ได้มีกิจกรรม
วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ได้ทำกิจกรรมการทำอาหารขนม การทำขนมขนมปังใบเตย
วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ทำกิจกรรมการเพ้นรูป
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 กิจกรรมการทำขนมโดนัด
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 กิจกรรมการทำขนมกระหรี่พับ
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 กิจกรรมการทำขนมทองม้วน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง