target="_blank">
 
 
 
  กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554
  วันที่  1/03/2555
 
 


รายละเอียด
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 สอบวันที่ 3-4 และ10-11 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง