target="_blank">
 
 
 
  เชิญชวน นักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว เข้าร่วมปฏิบัติธรรมฯ
  วันที่  26/11/2555
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา จะดำเนินการโครงการปฏิบัติธรรมฯ ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2555 ณ วัดสันตินิคม ตำบลใหม่พัฒนา หากนักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ กศน.ตำบลนาแก้ว
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง