target="_blank">
 
 
 
  การสอบและประเมินผลปลายภาค 2/2553
  วันที่  8/03/2554
 
 


รายละเอียด
การสอบปลายภาค 2/2553 ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 17.30 ณ โรงเรียนจอมปิง และให้นักศึกษาสามารถดูตารางสอบได้ที่ กศน. ตำบลนาแก้ว
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง