target="_blank">
 
 
 
  นางสุมาไร แป้นน้อย ครู กศน. ตำบลนาแก้ว ขอเชิญ นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้วเข้าร่วมกิจกรรมงาน ประเพณี แปดเป็ง โดย จัด ณ หน้าวัดพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว ในวันที่ 17 พ.ค 54
  วันที่  15/05/2554
 
 


รายละเอียด
นางสุมาไร แป้นน้อย ครู กศน. ตำบลนาแก้ว ขอเชิญ นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้วเข้าร่วมกิจกรรมงาน ประเพณี แปดเป็ง โดย จัด ณ หน้าวัดพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว ในวันที่ 17 พ.ค 54
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง