ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ กศน.ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
 
 
target="_blank">
 
 


วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2554 นายมงคล พรมตวา ครู กศน.ตำบลไหล่หิน พร้อมด้วยนายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ครูอาสาฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลไหล่หิน โดยจัดกิจกรรม บันทึกความดีเพื่อพ่อ จากหัวใจถึงใบโพธิ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตอบคำถาม เรื่องพ่อของแผ่นดิน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน และได้ความรู้ในวันเด็กแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนมีความสนุกสนาน สภาพร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีเด็กนักเรียน รวมถึงพ่อ แม่ ผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ที่มาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมครั้วนี้ 210 คน

นายมงคล พรมตวา ข่าว
 
 
กศน.ตำบลไหล่หินรับการประเมิน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตำบล   
กศน.ตำบลไหล่หิน ร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ สวนสาธารณะเขลางค์ อำเภอเมืองลำปาง 
กศน.ตำบลไหล่หิน นำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนเดินรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย กับ กศน.อำเภอเกาะคา ในงานวันต้านยาเสพติด 
กศน ตำบลไหล่หินจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  
ผอ กศน อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยม และพบปะกับคณะกรรมการ กศน ตำบลไหล่หิน 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลไหล่หิน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง