ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ กศน.ตำบลเกาะคา
 
 
 
target="_blank">
 
 


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 ครู กศน.ตำบลเกาะคา พานักศึกษา กศน.ตำบลเกาะคาใช้แหล่งเรียนรู้ ณ วัดพระธาตุดอยน้อยโดยมีวิทยากรแนะนำ คือเจ้าอาวาส
 
 
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลเกาะคา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
ม.8 บ้านกองหาญ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง