target="_blank">
 
กิจกรรมเด่น

กศน.ตำบลใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมนโยบายสถานศึกษา 3D “ชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด”
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการสังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน
จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ การเพาะเห็ดฟาง
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง
ประชุมสัมมนา สมัชชา กศน.ตำบล : ศูนย์การเรียนชุมชน
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/3
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
66 ม.1 บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง