target="_blank">
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน. ตำบลนาแส่ง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2555 
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ฝึกอบรมคอมฟิวเตอร์เบื้องต้นวันที่ 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 วันที่ 3,4,10,11 มีนาคม 2555 
ปฐมนิเทศการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 /2554 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาะคา 
สรุปรายงานน้ำท่วม กศน.ตำบลนาแส่ง 3 - 5 ตุลาคม 2554
วันสอบ 17-18 กันยายน 2554
ประชุมคณะกรรมการคุมสนามสอบ วันที่ 16 กันยายน 54 ณ.โรงเรียนนาแก้วประชารัฐ
การแข่งขันเดิน-วิ่ง เขาส่องกระจกไมโครมาราธอน 54 วันที่ 11 กันยายน 54
ความเสียหายจากน้ำท่วม กศน.ตำบลนาแส่ง ในวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2554
น้ำท่วม กศน.นาแส่ง วันที่ 2-3 ส.ค 54
ทำความสะอาด น้ำท่วม กศน.นาแส่ง วันที่ 5-6 ส.ค 54
การประชุมคณะกรรมการเลือกครูดีเด่น วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ.หอประชุมอำเภอเกาะคา
รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส ณ.อำเภอเกาะคา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลนาแส่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
โรงเรียนนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง