ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
7/12/2566
 
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566
5/12/2566
 
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.00 -16.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา ศึกษาและเรียนรู้พรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

25/11/2566
 
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมประะชุมการดำเนิน TO BE NUMBER ONE อำเภอเกาะคา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
25/11/2566
 
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
18/11/2566
 
 


วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมพิธีเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
10/10/2566
 
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
27/02/2566
 
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ญา จิโน ครูอาสาสมัคร กศน. เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
13/11/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษา ทั้ง 9 ตำบล ร่วมกิจกรรม "WHITE ZONE กศน.ปลอดภัย ไร้สารเสพติด"
วันที่ 26/10/2565
26/10/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจิตอาสารักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม
11/08/2565
 
 


วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
บุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
25/11/2566
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา โดยนางจิดาภา สนนิคม มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

11/11/2566
 
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.30 - 12.00 น
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ "คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู Reimagine Recreate Restore" โดยมีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานพิธีเปิดณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
5/11/2566
 
23 ตุลาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.สกร.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม” ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง
24/10/2566
 
#งานรัฐพิธี สกร.อำเภอเกาะคา
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมพิธีเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
10/10/2566
 
 


วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
ครู ศกร.ตำบล 9 ตำบลของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำด้านการศึกษา (Education Leaders Forum) โดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  
7/11/2566
 
ศกร.ตำบลนาแส่ง สังกัด สกร.อำเภอเกาะคา ได้รับผลกระทบจากเหตุสถานการน้ำท่วม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
5/10/2566
 
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
ครู ศกร.อำเภอเกาะคา นำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)เข้าประกวด #ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ ศูนย์การเรียนรู้ตำบล จำนวน 9 แห่ง
7/09/2566
 
ครูอาสาสมัคร กศน.และครู กศน.ตำบล ประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ รอบ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)
5/09/2566
 
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566
ครุ กศน.ตำบลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ "ค่ายลูกเสือวิสามัญวิสามัญกับการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตำบลละ 5 คน
21/08/2566
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< ธันวาคม  2566 >
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31