ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
 
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน
ค้นหา


ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเกาะคา ณ เทศบาลตำบลวังพร้าว
  
2/07/2559
 
นิเทศ ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สร้างคนดีให้คู่คุณธรรม
15/06/2559
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ
14/06/2559
 
ร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2559
17/05/2559
 
ร่วมงานวันปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์
12/03/2559
 
 


โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 3  
17/12/2555
 
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 2
17/12/2555
 
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 1
17/12/2555
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ณ วัดปันเส่า จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นักศึกษา และนักกีฬา ร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
 
 


บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาร่วมงาน “วันป๋าเวณีพ่อเจ้าทิพย์ช้าง” ประจำปี 2559  
18/07/2559
 
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุดอยน้อย
15/07/2559
 
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดศาลาดงลาน
15/07/2559
 
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเกาะคาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 84 ความดี ถวายพระราชกุศล คุณธรรม คู่แผ่นดิน
9/07/2559
 
ศึกษานิเทศก์ สนง.กศน.จังหวัดลำปาง สรุปผลการนิเทศ
2/07/2559
 
 


กศน.ตำบลเกาะคา ดำเนินการโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้กับประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ"  
20/01/2559
 
กศน.ท่าผา และ กศน.ลำปางหลวง ดำเนินการโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้กับประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ"
19/01/2559
 
กศน.ท่าผา ดำเนินการโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้กับประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ"
8/01/2559
 
กศน.ตำบลนาแส่ง ร่วมโครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์ ฯ
8/08/2558
 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางหารเกษตร กศน.ตำบลลำปางหลวง
4/07/2558
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< กรกฎาคม  2559 >
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31